ExpertBroker de Asigurare. Expertul tău în asigurări ! Bine ai venit !
Untitled Document Untitled Document

Extras din Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Măsuri de securitate SC  EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL SRL:

1. Securitatea spațiului. Spațiul în care își desfășoară EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL activitatea este prevăzut cu alarmă sau protejat cu gratii de fier conform legislatiei in vigoare. Intrarea în sediul societății se face pe baza unui cod pe care numai utilizatorul îl cunoaște, dar pe care EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL de pază îl poate identifica într-o persoană.

2. Accesul persoanelor externe este restricționat în zonele unde se prelucrează date cu caracter personal.

3. Fiecare utilizator de date cu caracter personal are acces la informații pe baza partajării pe clienți administrați și respectiv pe nivele ierarhice.

4. Accesul în sistemul IT se face pe bază de user și parolă.

5. Accesul în baza de date IBROKER si NET IBROKER (soft prin intermediul căruia se gestionează portofoliul) este pe bază de user și parolă și pe nivele ierarhice.

6. Informațiile nu sunt folosite de alte persoane decât acelea cu contract cu EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL prin care se obligă fiecare angajat / mandatar de asigurarea confidențialității pe perioada contractului precum și 24 de luni de la încetarea contractului.

7. Informațiile se transmit în exterior la Expert Broker de Asigurare  cu care colaborăm exclusiv în interesul clienților/ potențialilor clienți în vederea negocierii ofertelor de asigurare precum și a încheierii polițelor de asigurare.

8. Compania care administrează Ibroker si Net Ibroker își asumă răspunderea prin respectarea confidențialității totale a informațiilor la care are acces.

9. Sunt făcute copii de siguranță a tuturor polițelor de asigurare emise precum și a documentelor aferente acestora, copii care sunt arhivate și accesate de către operatori pe criterii de nivele ierarhice.
10. În cadrul cursurilor de pregătire operatorul face informarea utilizatorilor cu privire la prevederile legii 677/2001 și ale legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

11. Pentru protecția informațiilor sunt instalați antiviruși iar utilizatorii își încheie sesiunea de lucru la părăsirea locului de muncă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopul întocmirii ofertelor și contractelor de asigurare

• Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzut în contract o clauză de confidențialitate;

• Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorii care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de a interveni asupra datelor prelucrate de operatorii EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL SRL, dacă acestea nu sunt reale, dreptul de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate

• Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încat să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Datele vor fi puse la dispoziția organelor statului, în cazul in care există o solicitare din partea lor în acest sens.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND 
PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. EXPERT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este procesator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.      .
Respectam datele dumneavoastra cu caracter personal precum si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, scop in care se aplica Politica de Confidentialitate.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. EXPERT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este intermediere de produse de asigurare, reclamă, marketing şi publicitate, statistica.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor respective conform procedurilor şi derulării acestora în condiţii de siguranţă. Refuzul dvs. ne pune în imposibiltatea să vă oferim serviciile/produsele respective, acestea nemaiputând sa fie oferite în absenţa datelor de identificare necesare.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate partenerilor nostri şi asiguratorului precum şi autorităţilor cărora, noi sau asiguratorul, avem obligaţia legală să le comunicam precum şi către companii în numele carora sau în colaborare cu care se fac încasări, comercializări de produse, parteneri prin intermediul sau impreuna cu care se ofera serviciile/produsele respective, parteneri în colaborare cu care operatorul ofera noi servicii/produse.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa indicata mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Informaţii clienţi:
0269445050
Adresa de corespondenţă:
S.C. EXPERT BROKER DE ASIGURARE S.R.L., Sos. Sibiului nr. 176A ,Medias