Cariere

Aplică aici pentru a deveni partener ExpertBroker

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul de operator 19727 EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL prelucreaza datele cu caracter personal (inclusiv CNP-ul, seria si numarul actului de identitate/pasaportului si date privind starea de sanatate, dupa caz, in functie de tipul asigurarii oferite si/sau incheiate), in temeiul legii, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru ofertarea, incheierea, administrarea si executarea contractului de asigurare. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile mai sus-precizate presupune colectarea, utilizarea, stocarea, interpretarea si transmiterea datelor catre parteneridin Romania si strainatate (daca este necesar pentru atingerea respectivelor scopuri). De asemenea, ulterior incetarii contractului deasigurare, datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri statistice si de arhivare. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001,titularii datelor cu caracter personal (persoanele vizate) au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de adresare justitiei. Aceste drepturi se pot exercita prin adresare catre EXPERT BROKER DE ASIGURARE SRL., A.N.S.P.D.C.P. sau instanta de judecata competenta, dupa caz.

Încarcă CV-ul

Format permis (TXT,DOC,PDF,RTF). Dimensiune maximă 10MB.